Voor werkgevers

U wilt een medewerker uit de Participatiewet inzetten binnen uw organisatie, maar u kunt of wilt deze medewerker zelf (nog) geen contract bieden. Aan de Slag biedt juridisch werkgeverschap voor medewerkers die vallen onder de Participatiewet. Het voordeel hiervan is dat leiding en toezicht gewoon bij u als inlener blijven. Zo draait een medewerker helemaal mee in uw werkproces en voelt zich optimaal betrokken bij uw organisatie. Veel werkgevers worden graag ondersteund in de begeleiding van de medewerkers, het aanvragen van subsidies en no-risk polis. Aan de Slag heeft hiermee ruime ervaring en biedt een persoonlijke benadering van de medewerker. Kortom: wij ontzorgen u. Wij bieden de medewerker een contract en nemen het werkgeversrisico over. Daarbij regelen wij alle (vaak ingewikkelde) administratie en onderhouden het persoonlijke contact met u en de medewerker.

Download onze flyer

Overeenkomst

Als er een match is, neemt Aan de Slag contact op met u en de medewerker om afspraken te maken. Die gaan dan over de arbeidsvoorwaarden zoals salaris, vergoedingen, werkdagen en contracturen. Deze leggen we vast in een inleenovereenkomst voor de werkgever en een contract voor de medewerker. Het contract, een arbochecklist, huisreglement en eventuele bedrijfsspecifieke documenten bespreken we in een 1 op 1 gesprek met de medewerker.

CAO

Aan de Slag valt onder de ABU CAO voor uitzend- enpayrollbedrijven. Deze is specifiek voor het flexibel inzetten van personeel. Het grootste voordeel hiervan zijn de flexibele arbeidstermijnen. In de CAO staan 3 fasen benoemd die een medewerker kan doorlopen. De eerste fase is Fase A, deze duurt maximaal 78 weken. Hierin kan een onbeperkt aantal contracten gegeven worden. Fase B duurt maximaal 4 jaar, waarin 6 contracten voor bepaalde tijd gegeven mogen worden. Dit betekent concreet dat een medewerker via Aan de Slag 5.5 jaar op tijdelijke basis kan werken. Hierna volgt fase C, waarbij de medewerker recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast kent de ABU CAO nog een belangrijk artikel: de inlenersbeloning. Dit artikel bepaalt dat de medewerker hetzelfde salaris verdient als de overige personeelsleden die hetzelfde werk uitvoeren.

Subsidies

Aan de Slag heeft veel ervaring met het aanvragen en verwerken van subsidies. Per nieuwe medewerker kijken wij óf en voor welke subsidie(s) u in aanmerking komt.

De meest voorkomende zijn:

  1. Loonkostensubsidie
  2. Loondispensatie
  3. Loonkostenvoordeel
  4. No-risk Polis

Wij verzorgen de aanvraag en administratieve afhandeling voor de werkgever. Na ontvangst van de  subsidie(s) maken wij deze naar u over.

Tarief

Het tarief bestaat uit het afgesproken loon, de werkgeverslasten en een opslag voor onze inzet. Wij maken vooraf afspraken met u over het tarief. In het belang van de medewerker werkt Aan de Slag met een vast maandsalaris en een vaste maandfacturatie.

Overige dienstverlening

Aan de Slag valt onder Scalabor, het regionale Arbeidsontwikkelbedrijf. Dit biedt mogelijkheden voor uitgebreidere dienstverlening, zoals werving en selectie. Vanuit ons arbeidsontwikkelcentrum stromen nieuwe medewerkers uit die door ons zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Wij kennen deze mensen, weten wat ze kunnen en welke begeleiding zij nodig hebben. Scalabor en Aan de Slag zijn experts in de benodigde begeleiding van de medewerker. Daarnaast kunnen we uw organisatie ondersteunen bij de begeleiding op de werkplek. Wij vertellen u er graag meer over!

Download onze flyer