Nieuwe cao Aan de Slag

Vanaf 1 juli 2021 geldt er een nieuwe cao Aan de Slag voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om mensen die met behulp van subsidie (loonkostensubsidie) werken of werken in een veilige, aangepaste omgeving (beschut werk. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.

Meer informatie over de nieuwe cao vind je hier.