Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Aan de Slag Personeelsdiensten, onderdeel van Scalabor B.V.

Bezoekadres 
Driepoortenweg 35
6827 BP Arnhem

Telefoon 026 368 52 22
op werkdagen van 08.00-17.00 uur

E-mail
info@aandeslagpersoneelsdiensten.nl

Persoonsgegevens

Aan de Slag Personeelsdiensten verwerkt persoonsgegevens.

Contactformulier

Als u gebruik maakt van het Contactformulier verwerkt Aan de Slag Personeelsdiensten uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uiterlijk na 3 maanden verwijderd.

Contactpersonen van relaties

Om contact te kunnen onderhouden met haar relaties, verwerkt Aan de Slag Personeelsdiensten naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersonen. Deze gegevens worden verwijderd als u de relatie niet meer vertegenwoordigt of wanneer Aan de Slag Personeelsdiensten geen relatie meer heeft met uw bedrijf.

Medewerkers

De privacyverklaring voor Medewerkers van Aan de Slag Personeelsdiensten is te vinden op het medewerkersportaal.

Bronnen

Aan de Slag Personeelsdiensten verwerkt alleen gegevens die zij van uzelf heeft gekregen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aan de Slag Personeelsdiensten gebruikt uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming. Besluiten met betrekking tot u, worden altijd genomen door medewerkers van Aan de Slag Personeelsdiensten.

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek getoetst door middel van een Security Audit door een onafhankelijke partij.

Uw rechten (Inzage, Correctie, Beperking van verwerking)

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Aan de Slag Personeelsdiensten van u verwerkt, in te zien. Voor inzage van uw dossier kunt u een verzoek sturen aan gegevensbescherming@scalabor.nl.

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt worden, heeft u recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens.

Zolang er een geschil is met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht dat Aan de Slag Personeelsdiensten uw persoonsgegevens niet verwerkt.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van Aan de Slag Personeelsdiensten is bereikbaar op telefoonnummer 06 22 86 32 14 en via e-mail gegevensbescherming@scalabor.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).