Participatiewet

De Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 kennen we de Participatiewet. Deze wet voorziet in één regeling voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is niet van belang wat de oorzaak is van die afstand. Deze afstand kan zijn ontstaan doordat iemand langere tijd niet heeft kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, maar kan ook komen door een arbeidsbeperking.

Banenafspraak

Het kabinet en de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben afspraken gemaakt die de Participatiewet ondersteunen. Deze afspraken vinden hun weerslag in het Sociaal Akkoord. Een belangrijk onderdeel van het Sociaal Akkoord is de Banenafspraak. Deze afspraak houdt in dat er tot 2025 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij moeten komen: totaal 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

In 2016 zijn de Participatiewet en de Banenafspraak vereenvoudigd. Klik hier voor een handig overzicht.

De website www.opnaarde100000.nl/ biedt u veel actuele informatie over de banenafspraak. Het is een initiatief van VNO-NCW, het MKB-Nederland en LTO-Nederland.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Het voldoen aan de Banenafspraak lijkt een lastige verplichting. Echter, heel geleidelijk gaan werkgevers er ook de voordelen van inzien. Mensen met een arbeidsbeperking mee laten werken is een manier om bij te dragen aan socialer ondernemen. Er is een landelijk erkend instrument waarmee u kunt laten meten in hoeverre u sociaal onderneemt: de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het resultaat van deze meting wordt uitgedrukt in een score, die zichtbaar is op de website van PSO-Nederland. Eén van de voordelen van een PSO-certificering is dat u aantrekkelijker wordt als samenwerkingspartner voor andere ondernemingen die ook socialer willen gaan ondernemen.